Magdalena Graczyk

Magdalena Graczyk

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 6

Thông tin về tôi:

Hej, I am 23 years old girl from Poland. I came to Denmark with my boyfriend. We want to stay here and I have to learn Danish. ;) I would love to have someone who can teach me some Danish or English. (I want to improve my English ;))

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: