Linh Duong

Linh Duong

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp
  • Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Sơ cấp