lene skomsvold

lene skomsvold

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: