Kostas Koukoumelis

Kostas Koukoumelis

Thông tin cá nhân

Tuổi: 47
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ

Tôi đang học: