Joe Mumbak

Joe Mumbak

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 3 tháng 12

Thông tin về tôi:

Yo soy un traductor e intérprete .y trabajo mucho más bien con los demás y me gusta tanto aprender los idiomas más hablados en el mundo

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: