Izabela Makowska

Izabela Makowska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 2

Thông tin về tôi:

Hi, my names is Iza, I'm 17 years old. I want to improve my English and Spanish

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: