Husain Ashraf

Husain Ashraf

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 9

Thông tin về tôi:

I'm an undergraduate in the Central University JAMIA MILLIA, New Delhi, India.

I'm not seen but live in heart,

I don't come in a day but i come in dream,

Don't think about me I'm always with you, close your eyes......

I love to meet new people and exchange of thought with them...

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp
  • Tiếng Ba Tư | Sơ cấp

Tôi đang học: