gaby Quintanilla

gaby Quintanilla

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp