Eva Charalampaki

Eva Charalampaki

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: