Erik Tyre

Erik Tyre

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 12

Thông tin về tôi:

Hi!

I am very interested in learning Finnish. I hope to find someone out there that helps me.

I am happy to help you with Swedish and maybe some English.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: