Elen ~

Elen ~

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 10

Thông tin về tôi:

Hello, my name is Elen and I'm looking for help to become fluent in English :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: