Dung Nguyen

Dung Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 34
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 12

Thông tin về tôi:

I'm want to connect a lot friends around the world....

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp