Dionisia Nikolopoulou

Dionisia Nikolopoulou

Thông tin cá nhân

Tuổi: 53
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ

Tôi đang học: