Dean Smith

Dean Smith

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ
  • Tiếng Nga | Bản ngữ
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Bản ngữ

Tôi đang học: