David Lindon

David Lindon

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ba Lan | Trung cấp
  • Tiếng Latvia | Sơ cấp
  • Tiếng Slovakia | Sơ cấp