Daniel Simandl

Daniel Simandl

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: