daniel berg

daniel berg

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: