Danial Imran

Danial Imran

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 5

Thông tin về tôi:

i'm a university student,and i want to improve my english langguage

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Trung cấp

Tôi đang học: