Dalma Zsiros

Dalma Zsiros

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ

Tôi đang học: