Christiana Slaveykova

Christiana Slaveykova

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Bulgaria | Bản ngữ

Tôi đang học: