Canh Duong Nguyen

Canh Duong Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp

Tôi đang học: