Arunk Bin Abdulhalim

Arunk Bin Abdulhalim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 12

Thông tin về tôi:

saya seorang lulusan S1 ilmu komunikasi

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ
  • Tiếng Malaysia | Cao cấp

Tôi đang học: