Anita Lendvai

Anita Lendvai

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: