Amr El-Saadi

Amr El-Saadi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: