Abdulloh Meejui

Abdulloh Meejui

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ
  • Tiếng Ả Rập | Trung cấp

Tôi đang học: