Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Scott Lindahl

Scott Lindahl
Tuổi: 44
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Patrik Bachstätter

Patrik Bachstätter
Växjö, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Mohamed Ali

Mohamed Ali
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Josefine Kiviluoma

Josefine Kiviluoma
Västerås, Thụy Điển
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sara Laurikainen

Sara Laurikainen
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sena K

Sena K
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Jonas Norin

Jonas Norin
Hudiksvall, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Martin Dinall

Martin Dinall
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Juju Berry

Juju Berry
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Ida Norinder

Ida Norinder
Borås, Thụy Điển
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 58
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Milla Pyhälä

Milla Pyhälä
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jonas Egnell

Jonas Egnell
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Ebba Malm

Ebba Malm
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến