Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Anna K

Anna K
Tuổi: 15
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jenny Sjöberg

Jenny Sjöberg
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Hanna Sandberg

Hanna Sandberg
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Omed Ahmedi

Omed Ahmedi
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Samuel A

Samuel A
Linköping, Thụy Điển
Tuổi: 19
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Linnéa Olsson

Linnéa Olsson
Malmö, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Rasmus Brixemarker

Rasmus Brixemarker
Gävle, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Mia P

Mia P
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 59
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Nelly Brännholm

Nelly Brännholm
Luleå, Thụy Điển
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Britt-Marie Kemi

Britt-Marie Kemi
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tobias Palmberg

Tobias Palmberg
Eskilstuna, Thụy Điển
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Lena Herrera

Lena Herrera
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thụy Điển

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, Thụy Điển
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Maja Lundqvist

Maja Lundqvist
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sena K

Sena K
Tuổi: 36
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến