Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Paula Andersson
Tuổi: 22

Tina Pedersen
Tuổi: 54

Anne Nilsson
Tuổi: 43

Matilda B
Tuổi: 19

Andréa Ajne
Tuổi: 22

Sebastian Lundh
Tuổi: 29

Mattias Cassel
Tuổi: 38

Tove Ström
Tuổi: 18

Kabir Qurbanov
Tuổi: 26

Per Nyman
Tuổi: 62

Erik Tyre
Tuổi: 26

Mia P
Tuổi: 27

Pia Hult
Tuổi: 49

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến