Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Ahmad Alrikabi

Ahmad Alrikabi
Tuổi: 46
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sara Laurikainen

Sara Laurikainen
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Rasmus Brixemarker

Rasmus Brixemarker
Gävle, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Milla Pyhälä

Milla Pyhälä
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Niklas Wikman

Niklas Wikman
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Ida Finn

Ida Finn
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Sofia H

Sofia H
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Susanna Berg

Susanna Berg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Britt-Marie Kemi

Britt-Marie Kemi
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Scott Lindahl

Scott Lindahl
Tuổi: 45
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Yashar Moradbakhti

Yashar Moradbakhti
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 38
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Thụy Điển

isabella vesterinen

isabella vesterinen
Sweden, Hoa Kỳ
Tuổi: 14
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kim Kuld

Kim Kuld
Cavan, Ireland
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)
Tiếng Estonia
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sena K

Sena K
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Aws Ahmed

Aws Ahmed
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Iraq)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến