Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Sofie Svedu

Sofie Svedu
Leksand, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Scott Lindahl

Scott Lindahl
Tuổi: 46
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Hoa Kỳ)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Britt-Marie Kemi

Britt-Marie Kemi
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Milla Pyhälä

Milla Pyhälä
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Beatrice Blomberg

Beatrice Blomberg
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, Thụy Điển
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Mattias Cassel

Mattias Cassel
Motala, Thụy Điển
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Alexi Proto

Alexi Proto
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Julia Lind

Julia Lind
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tilda Bengtsson

Tilda Bengtsson
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, Thụy Điển
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Lova Fällbom

Lova Fällbom
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Per Arheim

Per Arheim
Lund, Thụy Điển
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Niklas Wikman

Niklas Wikman
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Jens Svartsjö

Jens Svartsjö
Horsens, Đan Mạch
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến