Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Jonas Egnell

Jonas Egnell
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Victoria Eriksson

Victoria Eriksson
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Carl Nybergh

Carl Nybergh
Turku, Phần Lan
Tuổi: 23
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Anna K

Anna K
Tuổi: 14
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Ahmad Alrikabi

Ahmad Alrikabi
Tuổi: 45
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Robin Thörnberg

Robin Thörnberg
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sena K

Sena K
Tuổi: 35
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Jenny Sjöberg

Jenny Sjöberg
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Jaana Tarvainen

Jaana Tarvainen
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Malmö, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thụy Điển

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Per Arheim

Per Arheim
Lund, Thụy Điển
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Lova Fällbom

Lova Fällbom
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Robin Andersson

Robin Andersson
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến