Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Maja Lundqvist

Maja Lundqvist
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

josefine Unga

josefine Unga
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kim Kuld

Kim Kuld
Cavan, Ireland
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)
Tiếng Estonia
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Linda Jonsson

Linda Jonsson
Norrtälje, Thụy Điển
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 58
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Milla Pyhälä

Milla Pyhälä
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Aws Ahmed

Aws Ahmed
Tuổi: 22
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ả Rập (Iraq)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jens Svartsjö

Jens Svartsjö
Horsens, Đan Mạch
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Lana lola

Lana lola
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Victoria Eriksson

Victoria Eriksson
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Matilda Larsson

Matilda Larsson
Eskilstuna, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Alexi Proto

Alexi Proto
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, Thụy Điển
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Mattias Cassel

Mattias Cassel
Motala, Thụy Điển
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến