Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Tilda Bengtsson

Tilda Bengtsson
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

magnus lövgren

magnus lövgren
Malmö, Thụy Điển
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Niklas Wikman

Niklas Wikman
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Nelly Brännholm

Nelly Brännholm
Luleå, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jenny Sjöberg

Jenny Sjöberg
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Alexandra H

Alexandra H
Örebro, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Linda Jonsson

Linda Jonsson
Norrtälje, Thụy Điển
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Per Arheim

Per Arheim
Lund, Thụy Điển
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Patrik Bachstätter

Patrik Bachstätter
Växjö, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Matilda Larsson

Matilda Larsson
Eskilstuna, Thụy Điển
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Fastlund

Karin Fastlund
Tuổi: 41
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Malmö, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thụy Điển

Malin Eriksson

Malin Eriksson
Smedjebacken, Thụy Điển
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jaana Tarvainen

Jaana Tarvainen
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến