Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Julia Astrom

Julia Astrom
Härnösand, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tove Ström

Tove Ström
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Mia P

Mia P
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Lova Fällbom

Lova Fällbom
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jaana Tarvainen

Jaana Tarvainen
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 21
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Linda Keller

Linda Keller
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Oskar Herpai

Oskar Herpai
Lund, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kent Eriksson

Kent Eriksson
Kumlinge, Quần đảo Aland
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Lana lola

Lana lola
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Patrik Bachstätter

Patrik Bachstätter
Växjö, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Estela Mathlein

Estela Mathlein
Sparreholm, Thụy Điển
Tuổi: 66
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Tây Ban Nha (Uruguay)
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Lars Gustavsson

Lars Gustavsson
Klippan, Thụy Điển
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Anne Nilsson

Anne Nilsson
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Amanda Eriksson

Amanda Eriksson
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Peter Herkin

Peter Herkin
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến