Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Mohamed Ali

Mohamed Ali
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jakob Molander

Jakob Molander
Karlskoga, Thụy Điển
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Martin Dinall

Martin Dinall
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Louise Mannil

Louise Mannil
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Robin Thörnberg

Robin Thörnberg
Luân Đôn, Vương quốc Anh
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tilda Bengtsson

Tilda Bengtsson
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sofia H

Sofia H
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Oskar Herpai

Oskar Herpai
Gävle, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Charlie Faydesson

Charlie Faydesson
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Linus Johansson

Linus Johansson
Västerås, Thụy Điển
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Alexi Proto

Alexi Proto
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Linnéa Olsson

Linnéa Olsson
Malmö, Thụy Điển
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sofie Svedu

Sofie Svedu
Leksand, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Olle Scherling

Olle Scherling
Tallinn, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Jenny Sjöberg

Jenny Sjöberg
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến