Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Matilda Larsson

Matilda Larsson
Eskilstuna, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sam Lin

Sam Lin
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Nelly Brännholm

Nelly Brännholm
Luleå, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Mikaela Svenskas Jonsson

Mikaela Svenskas Jonsson
Bollnäs, Thụy Điển
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Anna Forsberg

Anna Forsberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Per Arheim

Per Arheim
Lund, Thụy Điển
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kelly Andersson

Kelly Andersson
Norrköping, Thụy Điển
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sofia Säärelä

Sofia Säärelä
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Niklas Wikman

Niklas Wikman
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Charlie Faydesson

Charlie Faydesson
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Peter Herkin

Peter Herkin
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Mohamed Ali

Mohamed Ali
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Alva Edvardsson

Alva Edvardsson
Göteborg, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kabir Qurbanov

Kabir Qurbanov
Ciudad de Mexico, Mexico
Tuổi: 25
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sofie Svedu

Sofie Svedu
Leksand, Thụy Điển
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Jonas Norin

Jonas Norin
Hudiksvall, Thụy Điển
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến