Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Marie Strömstedt Kask

Marie Strömstedt Kask
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sofie Svedu

Sofie Svedu
Leksand, Thụy Điển
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Malmö, Thụy Điển
Tuổi: 20
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Ba Tư
Tiếng Thụy Điển

Lana lola

Lana lola
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Robin Andersson

Robin Andersson
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sarah Bengtsson

Sarah Bengtsson
Göteborg, Thụy Điển
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Yashar Moradbakhti

Yashar Moradbakhti
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 37
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh
Tiếng Thụy Điển

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, Phần Lan
Tuổi: 58
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Phần Lan
Tiếng Thụy Điển (Phần Lan)

Josefine Kiviluoma

Josefine Kiviluoma
Västerås, Thụy Điển
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kim Kuld

Kim Kuld
Cavan, Ireland
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)
Tiếng Estonia
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Karin Cederberg

Karin Cederberg
Stockholm, Thụy Điển
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Kelly Andersson

Kelly Andersson
Norrköping, Thụy Điển
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Hanna Gustavsson

Hanna Gustavsson
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Sanna Jönsson

Sanna Jönsson
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Thomas Nilsson

Thomas Nilsson
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển

Beatrice Blomberg

Beatrice Blomberg
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến