Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Laura Uljas

Laura Uljas
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kendra N

Kendra N
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Olav Zenkevics

Olav Zenkevics
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urmas Plaan

Urmas Plaan
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Helja Niinemäe

Helja Niinemäe
Tartu, Estonia
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Madis Salu

Madis Salu
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Marko Ots

Marko Ots
Antsla, Estonia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ebe Nõmme

Ebe Nõmme
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kristel Juurik

Kristel Juurik
Paide, Estonia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Mari Agur

Mari Agur
Tallinn, Estonia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kaija Järvekülg

Kaija Järvekülg
Vantaa, Phần Lan
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Eigo Laur

Eigo Laur
Rakvere, Estonia
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kadri Estonia

Kadri Estonia
Tartu, Estonia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kristel E

Kristel E
Tallinn, Estonia
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Aivar Vaab

Aivar Vaab
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Siim Sööt

Siim Sööt
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến