Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Annika Pauts

Annika Pauts
Tartu, Estonia
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Hans Hukatus

Hans Hukatus
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Angela Humal

Angela Humal
Tallinn, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Janet Kangur

Janet Kangur
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Taavi Laul

Taavi Laul
Valga, Estonia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Mardžanah Abdullah

Mardžanah Abdullah
Tallinn, Estonia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kaidi Linke

Kaidi Linke
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Taavi Murel

Taavi Murel
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kristel Juurik

Kristel Juurik
Paide, Estonia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urve Säär

Urve Säär
Haapsalu, Estonia
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Robert Daniel

Robert Daniel
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Claudia Maria Ruhno

Claudia Maria Ruhno
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ebe Nõmme

Ebe Nõmme
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kätlin Ilves

Kätlin Ilves
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Mai Tiitma

Mai Tiitma
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Angeelika Lõhek-Širikov

Angeelika Lõhek-Širikov
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến