Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Maarja Peterson

Maarja Peterson
Tallinn, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Anni Kivimae

Anni Kivimae
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Taivo Gross

Taivo Gross
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Veronika Väli

Veronika Väli
Kuressaare, Estonia
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kerttu Kirspuu

Kerttu Kirspuu
Tallinn, Estonia
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Katre Kaijanen

Katre Kaijanen
Tallinn, Estonia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Eigo Laur

Eigo Laur
Rakvere, Estonia
Tuổi: 57
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Mari Holopainen

Mari Holopainen
Tuổi: 27
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Kerstin Pärtli

Kerstin Pärtli
Tallinn, Estonia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Marko Ots

Marko Ots
Antsla, Estonia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kristelle Usta

Kristelle Usta
Soome, Estonia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ando H

Ando H
Tallinn, Estonia
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Siret Saar

Siret Saar
Perth, Úc
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Meelika Kärner

Meelika Kärner
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ülle Reigam

Ülle Reigam
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Veronika Linden

Veronika Linden
Tallinn, Estonia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến