Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Anna Edela

Anna Edela
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Diana Revjako

Diana Revjako
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urmas Sepp

Urmas Sepp
Keila, Estonia
Tuổi: 47
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Jaana Kool

Jaana Kool
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Silvia Kuusik

Silvia Kuusik
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Cathy Väärmaa

Cathy Väärmaa
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Hans Hukatus

Hans Hukatus
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Johanna Kruusement

Johanna Kruusement
Park City, Hoa Kỳ
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Virge Vôsu

Virge Vôsu
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urve Säär

Urve Säär
Haapsalu, Estonia
Tuổi: 49
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kristi Gentalen

Kristi Gentalen
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Aleksei Andronov

Aleksei Andronov
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Nga

Ene Plado

Ene Plado
Tartu, Estonia
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ando H

Ando H
Tallinn, Estonia
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Estela Albert

Estela Albert
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Meelis Ojamäe

Meelis Ojamäe
Pärnu, Estonia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến