Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Virge Vôsu

Virge Vôsu
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Rosangelica Raidma

Rosangelica Raidma
Türi, Estonia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Margus Püvi

Margus Püvi
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kairi Šramko

Kairi Šramko
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Laura Priivits

Laura Priivits
Viljandi, Estonia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Aivar Vaab

Aivar Vaab
Tuổi: 56
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Siive Kams

Siive Kams
Tartu, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kadi Uudeküll

Kadi Uudeküll
Rakvere, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Merilyn-Anette Uusimaa

Merilyn-Anette Uusimaa
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Sven Kihlevelt

Sven Kihlevelt
Tallinn, Estonia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Andres Keil

Andres Keil
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Enely Jaani

Enely Jaani
Antsla, Estonia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Karina Sorokina

Karina Sorokina
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urmas Graff

Urmas Graff
Tallinn, Estonia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

risto ulp

risto ulp
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Meelika Kärner

Meelika Kärner
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến