Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Christina Maria Mäemurd

Christina Maria Mäemurd
Tallinn, Estonia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urmas N

Urmas N
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kadi Uudeküll

Kadi Uudeküll
Rakvere, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Markus P

Markus P
Tallinn, Estonia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Aleksei Andronov

Aleksei Andronov
Tuổi: 24
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Nga

Mari-Liis Kirss

Mari-Liis Kirss
Tapa, Estonia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Laura Uljas

Laura Uljas
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Katre Pääso

Katre Pääso
Tuổi: 36
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Urmas Graff

Urmas Graff
Tallinn, Estonia
Tuổi: 44
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Andres Pajo

Andres Pajo
Estoniya, Nga
Tuổi: 48
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Nga

Siret Saar

Siret Saar
Perth, Úc
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Merje Umda

Merje Umda
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Rister Loopere

Rister Loopere
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Silver Püüa

Silver Püüa
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Johanna Harak

Johanna Harak
Tartu, Estonia
Tuổi: 17
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Hannela Raudik

Hannela Raudik
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến