Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Siiri Kangur

Siiri Kangur
Helsinki, Phần Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kadri Jürjens

Kadri Jürjens
Tartu, Estonia
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Siim Ots

Siim Ots
Viljandi, Estonia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Piia Adusoo

Piia Adusoo
Luumäki, Phần Lan
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Anda Raie

Anda Raie
Tallinn, Estonia
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Taavi Udevald

Taavi Udevald
Rakvere, Estonia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ats Astover

Ats Astover
Tartu, Estonia
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Madis Salu

Madis Salu
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Sulev Song

Sulev Song
Viljandi, Estonia
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tiina Dieves

Tiina Dieves
Tartu, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Madis Pukkonen

Madis Pukkonen
Tartu, Estonia
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Laura Uljas

Laura Uljas
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Marina Laineste

Marina Laineste
Tuổi: 56
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Riine Pajusaar

Riine Pajusaar
Tallinn, Estonia
Tuổi: 46
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Aivar Vaab

Aivar Vaab
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Sirle Ree

Sirle Ree
Pärnu, Estonia
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến