Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Zoja Pihelgas

Zoja Pihelgas
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Triin-Urmeliis Jaagant

Triin-Urmeliis Jaagant
Rakvere, Estonia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Villu Vapper

Villu Vapper
Haapsalu, Estonia
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Marina Laineste

Marina Laineste
Tuổi: 56
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan

Veroonika Plovits

Veroonika Plovits
Tallinn, Estonia
Tuổi: 25
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Ebe Nõmme

Ebe Nõmme
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Eve Laane

Eve Laane
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Taivo Gross

Taivo Gross
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Katriin M

Katriin M
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Gitta Ostra

Gitta Ostra
Tartu, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Silvia Kuusik

Silvia Kuusik
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kerstin Pärtli

Kerstin Pärtli
Tallinn, Estonia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Stevo Käiro

Stevo Käiro
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Triin Pikhoff

Triin Pikhoff
Tartu, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kim Kuld

Kim Kuld
Cavan, Ireland
Tuổi: 18
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Anh (Ireland)
Tiếng Estonia
Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển)

Külli Luuk

Külli Luuk
Kiiu, Estonia
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến