Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Tây Ban Nha.

nortephía bắc
norestephía đông bắc
estephía đông
sudestephía đông nam
surphía nam
sudoestephía tây nam
oestephía tây
noroestephía tây bắc

Các từ hữu ích khác

mapabản đồ
brújulala bàn
consultar la brújulađọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Tây Ban Nha đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ