Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Tây Ban Nha.

nortephía bắc
norestephía đông bắc
estephía đông
sudestephía đông nam
surphía nam
sudoestephía tây nam
oestephía tây
noroestephía tây bắc

Các từ hữu ích khác

mapabản đồ
brújulala bàn
consultar la brújulađọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Tây Ban Nha đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.