Tại bưu điện

Những câu tiếng Tây Ban Nha này sẽ giúp bạn khi bạn muốn mua tem, gửi thư, và sử dụng các dịch vụ khác ở bưu điện.

quisiera un sobre, por favortôi muốn mua một chiếc phong bì
un paquete de sobres, por favortôi muốn mua một tập phong bì
un sello para Inglaterra, por favor
dos sellos para Inglaterra, por favor
¿dònde està el buzòn de correos?hòm bưu điện ở đâu?

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ