Sức khỏe

Những câu tiếng Tây Ban Nha này có thể rất hữu ích khi bạn nói về sức khỏe của mình.

no me siento bienmình cảm thấy không khỏe
no me siento muy bien
necesito un mèdicotôi cần bác sĩ
me duele la cabezamình bị đau đầu
tengo dolor de cabezatôi bị đau đầu