Đi taxi

¿cuanto cuesta?chuyến đi sẽ hết bao nhiêu tiền?
¿a dónde le gustaría ir?
¿a dónde le llevo?
me gustaría ir ...
a la Estación de Atocha
al Aeropuerto del Prat
¿cuánto tiempo tarda en llegar?chuyến đi hết bao lâu?
¿estamos cerca?chúng ta gần đến nơi chưa?
vale, quédese el cambiokhông sao đâu, anh/chị cứ giữ lấy tiền lẻ

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ