Đi taxi

¿cuanto cuesta?chuyến đi sẽ hết bao nhiêu tiền?
¿a dónde le gustaría ir?
¿a dónde le llevo?
me gustaría ir ...
a la Estación de Atocha
al Aeropuerto del Prat
¿cuánto tiempo tarda en llegar?chuyến đi hết bao lâu?
¿estamos cerca?chúng ta gần đến nơi chưa?
vale, quédese el cambiokhông sao đâu, anh/chị cứ giữ lấy tiền lẻ