Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Phần Lan.

pohjoinenphía bắc
koillinenphía đông bắc
itäphía đông
kaakkophía đông nam
eteläphía nam
lounasphía tây nam
länsiphía tây
luodephía tây bắc

Các từ hữu ích khác

karttabản đồ
kompassila bàn
lukea kompassiađọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Phần Lan đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.