Thời tiết

Dưới đây là một số câu tiếng Pháp bạn có thể sử dụng khi nói về thời tiết.

quel temps fait-il?thời tiết thế nào?
est-ce qu'il fait beau?
il y a du soleiltrời nắng
il fait beautrời đẹp
il ne fait pas beau
il pleuttrời đang mưa
il neigetrời đang có tuyết
il y a du venttrời nhiều gió
c'est humide
il y a du brouillardtrời có sương mù
il fait chaudtrời nóng
il fait froidtrời lạnh

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ