Màu sắc

Sắc thái của màu sắc

светло-коричневыйmàu nâu nhạt
светло-зелёныйmàu xanh lá cây nhạt
светло-серый
тёмно-коричневыйmàu nâu đậm
тёмно-зелёныйmàu xanh lá cây đậm
тёмно-синийmàu xanh da trời đậm
ярко-красныйmàu đỏ tươi
ярко-коричневыйmàu xanh lá cây tươi
ярко-синийmàu xanh da trời tươi
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Nga đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.