Tiếng Mã Lai

Bạn cùng học ngôn ngữBạn cùng học ngôn ngữ
Tìm người để luyện tiếng Malaysia cùng.

Vậy vì sao chúng ta nên học tiếng Malaysia?

Kinh doanh
Là nền kinh tế lớn thứ ba trong Hiệp hội Các quốc qua Đông Nam Á, Malaysia đang nhanh chóng trên đà được xếp loại là quốc gia phát triển. Chỉ cần biết ngôn ngữ của nước này ở trình độ cơ bản cũng sẽ được các đối tác kinh doanh tiềm năng nhìn nhận một cách ưu ái.

Du lịch
Biết tiếng Mã Lai sẽ giúp bạn tận hưởng hơn chuyến đi đến đất nước đa văn hóa này và giúp bạn gọi những món ăn mới lạ bằng tiếng địa phương.

Các ngôn ngữ khác