Tiếng Hy Lạp

Đôi điều về tiếng Hy Lạp

Tiếng Hy Lạp hiện đại tiến hóa từ tiếng Hy Lạp cổ đại và trở thành ngôn ngữ chính thức của nuớc Hy Lạp từ năm 1829. Gần 15 triệu nguời nói tiếng Hy Lạp, bao gồm nửa triệu nguời ở Nam Síp. Ngôn ngữ này cũng đuợc sử dụng bởi cộng đồng di cư ở nhiều nuớc khác.

Tiếng Hy Lạp tạo thành một nhánh riêng biệt thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu và có hệ thống chữ cái riêng đã đuợc sử dụng trong 3 thiên niên kỷ.

Cũng như tiếng Latin, tiếng Hy Lạp có ảnh hưởng lớn đến từ vựng của các ngôn ngữ châu Âu khác.

Các ngôn ngữ khác