Tiếng Hindi

Bạn cùng học ngôn ngữBạn cùng học ngôn ngữ
Tìm người để luyện tiếng Hindi cùng.

Vậy vì sao chúng ta nên học tiếng Hindi?

Kinh doanh
Ấn Độ là một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và biết tiếng Hindi sẽ giúp bạn có thể thực hiện được các giao dịch kinh doanh ở hầu hết các khu vực trên nước này.

Du lịch
Mặc dù có rất nhiều ngôn ngữ và rất nhiều tiếng địa phương khác nhau ở Ấn Độ nhưng biết tiếng Hindi sẽ giúp bạn có thể nói chuyện được với mọi người ở hầu hết các khu vực trên nước này.

Văn học và văn hóa
Ấn Độ có nền văn học và lịch sử văn hóa phong phú với rất nhiều nhà thơ và nhà văn nổi tiếng. Biết tiếng Hindi sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn các tác phẩm khi đọc bản gốc.

Các ngôn ngữ khác