Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Hà Lan.

noordphía bắc
noord-oostphía đông bắc
oostphía đông
zuid-oostphía đông nam
zuidphía nam
zuid-westphía tây nam
westphía tây
noord-westphía tây bắc