Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Hà Lan.

noordphía bắc
noord-oostphía đông bắc
oostphía đông
zuid-oostphía đông nam
zuidphía nam
zuid-westphía tây nam
westphía tây
noord-westphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

kaartbản đồ
kompasla bàn
een kompas lezenđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Hà Lan đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.