Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Hà Lan.

noordphía bắc
noord-oostphía đông bắc
oostphía đông
zuid-oostphía đông nam
zuidphía nam
zuid-westphía tây nam
westphía tây
noord-westphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

kaartbản đồ
kompasla bàn
een kompas lezenđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Hà Lan đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ