Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Estonia.

põhiphía bắc
kirrephía đông bắc
idaphía đông
kaguphía đông nam
lõunaNghỉ ăn trưa
edelphía tây nam
lääsphía tây
loephía tây bắc