Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Estonia.

põhiphía bắc
kirrephía đông bắc
idaphía đông
kaguphía đông nam
lõunaphía nam
edelphía tây nam
lääsphía tây
loephía tây bắc

Các từ hữu ích khác

kaartbản đồ
kompassla bàn
kompassi lugemađọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Estonia đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.