Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Bồ Đào Nha.

nortephía bắc
nordestephía đông bắc
estephía đông
sudestephía đông nam
sulphía nam
sudoestephía tây nam
oestephía tây
noroestephía tây bắc

Các từ hữu ích khác

mapabản đồ
bússolala bàn
ler uma bússolađọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Bồ Đào Nha đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.