Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Bồ Đào Nha.

nortephía bắc
nordestephía đông bắc
estephía đông
sudestephía đông nam
sulphía nam
sudoestephía tây nam
oestephía tây
noroestephía tây bắc