Các trường hợp khẩn cấp

Dưới đây là một số câu nói và câu cảm thán tiếng Bồ Đào Nha được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp hoặc các tình huống khó khăn khác. Hi vọng bạn không phải sử dụng chúng!

socorro!cứu tôi với!
cuidado!cẩn thận!
atenção!cẩn thận!
por favor ajude-mehãy giúp tôi với
chame uma ambulância!
chamem uma ambulância!gọi xe cấp cứu đi!
houve um acidenteđã có tai nạn xảy ra
roubaram-me a carteiratôi vừa bị mất ví (ví nam)
pára ladrão!
chame a polícia!
chamem a polícia!
fogo!cháy!
estou perdido
estou perdida
estamos perdidoschúng tôi bị lạc
estás bem?
está bem?bạn có ổn không?