Vật nuôi

Dưới đây là tên của một số loại vật nuôi phố biến trong tiếng Anh, và một số các từ liên quan khác.

cat mèo
dog chó
goldfish (số nhiều: goldfish) cá vàng
guinea pig chuột lang
hamster chuột cảnh lông xù
horse ngựa
kitten mèo con
mouse chuột
parrot vẹt
pony ngựa con
puppy chó con
rabbit thỏ
snake rắn
tropical fish (số nhiều: tropical fish) cá nhiệt đới (số ít và số nhiều)
turtle rùa

Các từ liên quan khác

to bark sủa
to bite cắn
to keep a pet nuôi vật nuôi
to ride a horse cưỡi ngựa
to ride a pony cưỡi ngựa con
to train huấn luyện
to walk the dog hoặc to take the dog a walk đưa chó đi dạo
lead dây dắt chó
woof! gâu-gâu (tiếng chó sủa)
miaow! meo-meo (tiếng mèo kêu)
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play