Ngôn ngữ

Dưới đây là tên các ngôn ngữ khác nhau trong tiếng Anh. Chú ý là tên ngôn ngữ trong tiếng Anh được viết hoa chữ cái đầu tiên.

Afrikaans tiếng Afrikaans (tiếng Hà Lan nói ở Nam Phi)
Albanian tiếng Albania
Arabic tiếng Ả-rập
Azerbaijani hoặc Azeri tiếng Azerbaijan
Basque tiếng Basque
Belarusian tiếng Belarus
Bengali tiếng Bengal
Bosnian tiếng Bosnia
Bulgarian tiếng Bulgaria
Cantonese tiếng Quảng Đông
Catalan tiếng Catalan
Chinese hoặc Mandarin Chinese tiếng Trung Quốc phổ thông
Croatian tiếng Croatia
Czech tiếng Séc
Danish tiếng Đan Mạch
Dutch (ở Bỉ được gọi là Flemish) tiếng Hà Lan
English tiếng Anh
Estonian tiếng Estonia
Filipino Tiếng Filipino
Finnish Tiếng Phần Lan
French tiếng Pháp
Georgian tiếng Georgia
German tiếng Đức
Greek tiếng Hy Lạp
Gujarati tiếng Gujarat
Hebrew tiếng Do Thái
Hindi tiếng Hindi
Hungarian tiếng Hungaria
Icelandic tiếng Iceland
Indonesian tiếng Indonesia
Irish tiếng Ai-len
Italian tiếng Ý
Japanese tiếng Nhật
Kazakh tiếng Kazakh
Khmer hoặc Cambodian tiếng Khmer
Korean tiếng Hàn Quốc
Lao tiếng Lào
Latin tiếng La-tinh
Latvian tiếng Latvia
Lithuanian tiếng Lithuania
Malay tiếng Mã Lai
Marathi tiếng Marath
Mongolian tiếng Mông Cổ
Nepali tiếng Nepal
Norwegian tiếng Na Uy
Pashto tiếng Pashto
Persian hoặc Farsi tiếng Ba Tư
Polish tiếng Ba Lan
Portuguese tiếng Bồ Đào Nha
Punjabi tiếng Punjab
Romanian tiếng Romania
Russian tiếng Nga
Scottish Gaelic tiếng Gaelic Scotland
Serbian tiếng Serbia
Slovak tiếng Slovak
Slovene hoặc Slovenian tiếng Slovene
Somali tiếng Somalia
Spanish tiếng Tây Ban Nha
Swahili tiếng Swahili
Swedish tiếng Thụy Điển
Tagalog tiếng Tagalog
Tamil tiếng Tamil
Telugu tiếng Telugu
Thai tiếng Thái
Turkish tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Ukrainian tiếng Ukraina
Urdu tiếng Urdu
Uzbek tiếng Uzbek
Vietnamese tiếng Việt
Welsh tiếng Wales
Zulu tiếng Zulu
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play