Máy tính và internet

Dưới dây là một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến máy tính và mạng Internet.

Thiết bị máy tính

laptop máy tính xách tay
desktop computer (thường viết tắt là desktop) máy tính bàn
tablet computer (thường viết tắt là tablet) máy tính bảng
PC (viết tắt của personal computer) máy tính cá nhân
screen màn hình
keyboard bàn phím
mouse chuột
monitor phần màn hình
printer máy in
wireless router bộ phát mạng không dây
cable dây
hard drive ổ cứng
speakers loa
power cable cáp nguồn

Thư điện tử

email email/thư điện tử
to email gửi email
to send an email gửi
email address địa chỉ email
username tên người sử dụng
password mật khẩu
to reply trả lời
to forward chuyển tiếp
new message thư mới
attachment tài liệu đính kèm

Sử dụng máy tính

to plug in cắm điện
to unplug rút điện
to switch on hoặc to turn on bật
to switch off hoặc to turn off tắt
to start up khởi động máy
to shut down tắt máy
to restart khởi động lại

Mạng Internet

the Internet internet
website trang web
broadband internet hoặc broadband mạng băng thông rộng
ISP (viết tắt của internet service provider) ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)
firewall tưởng lửa
web hosting dịch vụ thuê máy chủ
wireless internet hoặc WiFi không dây
to download tải xuống
to browse the Internet truy cập internet

Các từ hữu ích khác

file tệp tin
folder thư mục
document văn bản
hardware phần cứng
software phần mềm
network mạng lưới
to scroll up cuộn lên
to scroll down cuộn xuống
to log on đăng nhập
to log off đăng xuất
space bar phím cách
virus vi rut
antivirus software phần mềm chống vi rut
processor speed tốc độ xử lý
memory bộ nhớ
word processor chương trình xử lý văn bản
database cơ sở dữ liệu
spreadsheet bảng tính
to print in
to type đánh máy
lower case letter chữ thường
upper case letter hoặc capital letter chữ in hoa
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ