Động vật quý hiếm

Dưới đây là tên các loại động vật quý hiếm trong tiếng Anh.

alligator cá sấu châu Mỹ
antelope linh dương
bear gấu
camel lạc đà
chimpanzee tinh tinh
crocodile cá sấu
elephant voi
emu đà điểu sa mạc Úc
giraffe hươu cao cổ
gorilla khỉ đột
hippo (viết tắt của hippopotamus) hà mã
kangaroo chuột túi
leopard báo
lion sư tử
monkey khỉ
ostrich đà điểu
panda gấu trúc
penguin chim cánh cụt
polar bear gấu trắng bắc cực
reindeer tuần lộc
rhino (viết tắt của rhinoceros) tê giác
snake rắn
tiger hổ
wolf sói
zebra ngựa vằn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play