Động vật nông trại

Đây là một số từ tiếng Anh chỉ các loại động vật nông trai khác nhau.

cattle gia súc
bull bò đực
bullock bò đực con
cow
calf
cock gà trống
hen gà mái
chicken gà con
donkey con lừa
duck vịt
ewe cừu cái
foal ngựa con
goat
goose (số nhiều: geese) ngỗng
horse ngựa
kid dê con
lamb cừu
ram cừu đực
pig lợn
piglet lợn con
sheep (số nhiều: sheep) cừu
turkey gà tây

Các từ liên quan khác

to milk a cow vắt sữa bò
to feed the chickens cho gà ăn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play