Tại phòng khám nha khoa

Nếu bạn cần đến gặp nha sĩ thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết cho bạn.

Tại quầy lễ tân

Can I make an appointment to see the …?Tôi có thể xin lịch hẹn gặp … được không?
dentistnha sĩ
hygienistchuyên viên vệ sinh răng
I'd like a check-upTôi muốn khám răng
Please take a seatXin mời ngồi
Would you like to come through?Mời anh/chị vào phòng khám

Khám răng

When did you last visit the dentist?Lần cuối cùng anh/chị đi khám răng là khi nào?
Have you had any problems?Răng anh/chị có vấn đề gì không?
I've got toothacheTôi bị đau răng
One of my fillings has come outMột trong những chỗ hàn của tôi bị bong ra
I've chipped a toothTôi bị sứt một cái răng
I'd like a clean and polish, pleaseTôi muốn làm sạch và tráng bóng răng
Can you open your mouth, please?Anh/chị há miệng ra được không?
A little wider, pleaseMở rộng thêm chút nữa
I'm going to give you an x-rayTôi sẽ chụp x-quang cho anh/chị
You've got a bit of decay in this oneChiếc răng này của anh/chị hơi bị sâu
You've got an abscessAnh/chị bị áp xe

Điều trị răng

You need two fillingsAnh/chị cần hàn hai chỗ
I'm going to have to take this tooth outTôi sẽ nhổ chiếc răng này
Do you want to have a crown fitted?Anh/chị có muốn đặt một cái thân răng giả bên ngoài chiếc răng hỏng không?
I'm going to give you an injectionTôi sẽ tiêm cho anh/chị một mũi
Let me know if you feel any painNếu anh/chị thấy đau thì cho tôi biết
Would you like to rinse your mouth out?Anh/chị có mốn súc miệng không?
You should make an appointment with the hygienistAnh/chị nên hẹn gặp chuyên viên vệ sinh răng
How much will it cost?Hết bao nhiêu tiền?
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ