Tại nơi làm việc

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh bạn có thể thấy hữu ích tại nơi làm việc.

Những câu nói chung chung

how long have you worked here? cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?
I'm going out for lunch mình sẽ ra ngoài ăn trưa
I'll be back at 1.30 mình sẽ quay lại lúc 1:30
how long does it take you to get to work? cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?
the traffic was terrible today giao thông hôm nay thật kinh khủng
how do you get to work? cậu đến cơ quan bằng gì?

Hi vọng bạn sẽ không phải nghe những câu này:

you're fired! anh/chị đã bị đuổi việc!

Vắng mặt cơ quan

she's on maternity leave cô ấy đang nghỉ đẻ
he's on paternity leave anh ấy đang nghỉ vì vợ sinh con
he's off sick today anh ấy hôm nay bị ốm
he's not in today anh ấy hôm nay không có ở cơ quan
she's on holiday cô ấy đi nghỉ lễ rồi
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today tô e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được

Làm việc với khách hàng

he's with a customer at the moment anh ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng
I'll be with you in a moment một lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị
sorry to keep you waiting xin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ
can I help you? tôi có thể giúp gì được anh/chị?
do you need any help? anh/chị có cần giúp gì không?
what can I do for you? tôi có thể làm gì giúp anh chị?

Trong văn phòng

he's in a meeting anh ấy đang họp
what time does the meeting start? mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu?
what time does the meeting finish? mấy giờ thì cuộc họp kết thúc?
the reception's on the first floor quầy lễ tân ở tầng một
I'll be free after lunch tôi rảnh sau bữa trưa
she's having a leaving-do on Friday cô ấy sắp tổ chức tiệc chia tay vào thứ Sáu (thông tục)
she's resigned cô ấy xin thôi việc rồi
this invoice is overdue hóa đơn này đã quá hạn thanh toán
he's been promoted anh ấy đã được thăng chức
here's my business card đây là danh thiếp của tôi
can I see the report? cho tôi xem bản báo cáo được không?
I need to do some photocopying tôi cần phải đi photocopy
where's the photocopier? máy photocopy ở đâu?
the photocopier's jammed máy photocopy bị tắc rồi
I've left the file on your desk tôi đã để tập tài liệu trên bàn anh/chị

Các vấn đề về công nghệ thông tin

there's a problem with my computer máy tính của tôi có vấn đề
the system's down at the moment hiện giờ hệ thống đang bị sập
the internet's down at the moment hiện giờ mạng đang bị sập
I can't access my emails tôi không thể truy cập vào email của tôi
the printer isn't working máy in đang bị hỏng
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ