Tại hiệu tóc

Đây là một số câu nói tiếng Anh bạn cần dùng khi đi cắt tóc hoặc nhuộm tóc ở hiệu tóc.

I'd like a haircut, please tôi muốn cắt tóc
do I need to book? tôi có cần đặt lịch trước không?
are you able to see me now? anh/chị có thể làm bây giờ không?
would you like to make an appointment? anh/chị có muốn đặt lịch hẹn không?
would you like me to wash it? anh/chị có muốn gội không?
what would you like? anh/chị muốn làm gì?
how would you like me to cut it? anh/chị muốn cắt thế nào?
I'll leave it to you tùy anh/chị
I'd like … tôi muốn …
a trim tỉa
a new style cắt kiểu mới
a perm uốn quăn
a fringe mái ngố
some highlights nhuộm highlight
it coloured nhuộm
just a trim, please chỉ cần tỉa thôi
how short would you like it? anh/chị muốn tóc ngắn mức nào?
not too short không ngắn quá
quite short hơi ngắn
very short rất ngắn
grade one ngắn mức một (cạo xong còn 3mm)
grade two ngắn mức hai (cạo xong còn 6mm)
grade three ngắn mức ba (cạo xong còn 9mm)
grade four ngắn mức bốn (cạo xong còn 12mm)
completely shaven cạo trọc
do you have a parting? anh/chị có rẽ ngôi không?
square at the back, please hãy tỉa vuông đằng sau cho tôi
tapered at the back, please hãy tỉa nhọn đằng sau cho tôi
that's fine, thanks cảm ơn, thế là được
what colour would you like? anh/chị thích màu gì?
which of these colours would you like? anh/chị thích màu nào trong những màu này?
would you like it blow-dried? anh/chị có muốn sấy khô không?
could you trim my beard, please? anh/chị tỉa cho tôi bộ râu
could you trim my moustache, please? anh/chị tỉa cho tôi bộ ria
would you like anything on it? anh/chị muốn bôi gì lên tóc?
a little wax một ít sáp
some gel một ít gel
some hairspray một ít gôm xịt tóc
nothing, thanks không gì cả, cảm ơn
how much do I owe you? tôi phải trả anh/chị bao nhiêu tiền?

Các dòng chữ bạn có thể gặp

Hairdressers Hiệu tóc nữ
Barbers Hiệu tóc nam
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ