Tại bưu điện

Những câu tiếng Anh này sẽ giúp bạn khi bạn muốn mua tem, gửi thư, và sử dụng các dịch vụ khác ở bưu điện.

Dịch vụ bưu điện

Ở Vương quốc Anh, có 2 hạng dịch vụ bưu chính — first classsecond class. Hạng thứ nhất nhanh hơn.

how much is a first class stamp? tem Hạng nhất giá bao nhiêu tiền?
how much is a second class stamp? tem Hàng hai giá bao nhiêu tiền?
I'd like …, please tôi muốn mua …
an envelope một chiếc phong bì
a packet of envelopes một tập phong bì
a jiffy bag một chiếc phong bì có đệm lót
could I have …, please? cho tôi mua …
a first class stamp một chiếc tem Hạng nhất
a second class stamp một chiếc tem Hạng hai
a book of first class stamps một tập tem Hạng nhất
some first class stamps vài cái tem Hạng nhất
how many would you like? anh/chị muốn mua bao nhiêu?
how many are there in a book? trong một tập có bao nhiêu cái?
I'd like to send this to … tôi muốn gửi cái này đến …
Canada Canada
I'd like to send this parcel to … tôi muốn gửi gói hàng này đến …
Brazil Brazil
how much will it cost to send this letter to …? gửi thư này đến … hết bao nhiêu tiền?
the United States Mỹ
can you put it on the scales, please? anh/chị đặt nó lên cân đi
I'd like to send this letter by … tôi muốn gửi thư này bằng dịch vụ …
Recorded Delivery Chuyển phát có theo dõi (khi chuyển cần có chữ ký)
Special Delivery Chuyển phát đặc biệt (chuyển phát trong ngày hôm sau trong vương quốc Anh, được đền bù nếu thất lạc hoặc hỏng hóc)
where's the postbox? hòm bưu điện ở đâu?
what's the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas? muốn cái này đến … kịp Giáng Sinh thì tôi phải gửi muộn nhất là khi nào?
Germany Đức
Australia Áo
I've come to collect a parcel tôi đến để lấy hàng gửi

Những dịch vụ khác

I'd like to pay this bill tôi muốn thanh toán hóa đơn này
I'd like to send some money to … tôi muốn gửi ít tiền đến …
Poland Ba Lan
India Ấn Độ
do you sell …? ở đây có bán … không?
postcards bưu thiếp
birthday cards thiệp sinh nhật
Christmas cards thiệp Giáng Sinh
I'd like to get a TV licence tôi muốn đăng ký giấy phép xem TV
I need to renew my TV licence tôi muốn gia hạn giấy phép xem TV
can you fill in this form, please? anh/chị hãy điền vào đơn này
do you have a …? ở đây có … không?
photo booth bốt chụp ảnh
photocopier máy photocopy

Các dòng chữ bạn có thể gặp

First class Hạng nhất
Second class Hạng hai
International Thư gửi đi quốc tế
Airmail Thư gửi đường hàng không
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ